Regionální informační síť iNovoměstsko

Bylo zřízeno 38 interaktivních informačních bodů (kiosků) – 24 hodin veřejně dostupných míst mj. s bezplatným vysokorychlostním přístupem k Internetu a s přístupem k informacím Informačního portálu obcí Novoměstska (IPON).

Je pokryto území správního obvodu Nového Města na Moravě (19 468 obyvatel) – zahrnuje 19 obcí a 16 místních částí. Dotýká se 7475 domácností v území z celkového počtu 8534. Celkem 87 % domácností v území má kiosek v docházkové vzdálenosti (2 km) od svého bydliště. Zbylých 13 % domácností nemá informační kiosek přímo v obci nebo místní části, ale buď ve své „mateřské obci“ nebo v Novém Městě na Moravě jako přirozeném centru regionu.

Vybudovaná infrastruktura umožňuje snadné připojení domácností, ke komerčnímu poskytovateli. Automatické bylo připojení úřadu v obcích, které jsou v projektu zapojeny.

Regionální informační síť iNovoměstsko rozmístění kiosků